Tuotteet

NBTec B -laitteistosarja

NBTec B -laitteistosarja tarkoittaa panosprosessilla toimivia laitteita, jotka soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa vedenkäsittelytarve on pientä, esimerkiksi haja-asutusalueille, maatiloille ja pienille pesuvesimäärille. Laitteistojen huoltoväli riippuu käsiteltävistä vesimääristä, mutta se on pyritty mitoittamaan useiden kuukausien mittaiseksi. Laitteistojen käytöstä on tehty yksinkertaista, turvallista ja edullista.

NBTec B - vakiolaitteistot

 • B/100
 • B/1000
 • B/3500
 • B/10000

(Viimeinen luku on laitteiston tilavuus litroina)

Lisäominaisuudet

 • Etävalvonta
 • Automatiikka
 • Jatkuvatoimivuus
 • Erilaiset mittarit (pH, johtokyky, virtaus, jne.)

NBTec C -laitteistosarja

NBTec C -laitteistosarjan tuotteet ovat jatkuvatoimisia ja automatisoituja vedenkäsittelylaitteistoja. Laitteistojen toteutus perustuu NBTec Oy:n patentoimaan (patentti jätetty) laitteistoratkaisuun, jonka avulla jatkuvatoimisen EC-laitteiston kokoa on pystytty pienentämään, ja samalla parantamaan vedenkäsittelytehon säädettävyyttä markkinoilla oleviin EC-laitteistoihin verrattuna. NBTec C -laitteistosarja on tarkoitettu suurille vesimäärille kuten esimerkiksi humuspitoisten pintavesien, öljyisten vesien sekä kaivos- ja prosessiteollisuuden vesien ja jätevesien käsittelyyn.

Laitteistojen huoltoväli on muutamasta viikosta kuukausiin riippuen käsiteltävän veden laadusta ja halutusta käsittelytehosta. Laitteistoja on mahdollista yhdistää myös rinnakkain toimiviksi käsittelykapasiteetin nostamiseksi ja vedenkäsittelytoiminnan varmistamiseksi. Laitteistojen käytöstä on tehty yksinkertaista, turvallista ja edullista.

NBTec C - vakiolaitteistot

 • C/1
 • C/10
 • C/30
 • C/100
 • C/300

Viimeinen luku on laitteiston maksimaalinen teoreettinen puhdistusteho, yksikkönä kuutiometriä tunnissa (m3/h).

Vakio-ominaisuudet

 • Automaattisuus
 • Jatkuvatoimivuus
 • Virtausmittari
 • Vetymittari

Lisäominaisuudet

 • Etävalvonta
 • Erilaiset mittarit (pH, johtokyky, jne.)

Yritys toimittaa tilauksesta myös erikoiskokoisia ja -mallisia NBTec B- ja NBTec C -sarjojen laitteistoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tuotteen vahvuudet

Asiakkaan edut

 • Paljon tutkittu tekniikka, toimintavarmuus

 • Oma patentti (hakemus jätetty)

 • Pieni koko verrattuna käsittelytehoon

 • Laaja toiminnallinen pH-alue, joten yleensä pH:n säätämistä ei tarvita

 • Kemikaalilisäyksiä ei tarvita (ei sekundääristä saastuttamista)

 • Yksinkertaisuus, vähän liikkuvia osia

 • Pieni energiankulutus (uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen mahdollista)

 • Toimii sekä kylmille (alle 5 °C) ja lämpimille (yli 50 °C) vesille
 • Edullinen vesien/jätevesien käsittely

 • Ympäristöystävällisyys

 • Asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa

 • Modulaarisuus ja skaalautuvuus

 • Liikuteltavat laitteistot

 • Mahdollisuus toimintaan erillään sähkö- ja viemäriverkostosta, esimerkiksi saaristoissa ja haja-asutusalueilla sijaitsevilla asunnoilla ja muissa kiinteistöissä
 • Palvelut

  Yrityksen liiketoimintaan kuuluu oleellisesti myös palveluliiketoiminta, johon kuuluvat seuraavat palvelut:

  NBTec Pikatesti

  Asiakas lähettää omalla kustannuksellaan NBTec Oy:lle yhden n. 10-litraisen vesinäytteen, jonka käsittelyyn EC-menetelmän soveltuvuutta testataan panostoimisella laboratoriolaitteella. Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse kuvat vedestä ennen ja jälkeen EC-käsittelyn. NBTec Pikatestin hinta on 300 € sisältäen suuntaa-antavan (optimoimaton prosessi) EC-käsittelyn kustannusarvion sekä lyhyen tulosselosteen.

  NBTec Kartoitustutkimus

  Asiakas lähettää omalla kustannuksellaan NBTec Oy:lle vähintään n. 200 litraa testattavaa vettä. Vesi testataan laboratoriomittakaavan panos- ja jatkuvatoimisilla laitteistoilla. EC-testejä tehdään kullekin vedelle vähintään 4 erilaista: panosprosessi-EC alumiinianodilla, panosprosessi-EC rauta-anodilla, jatkuvatoiminen EC alumiinianodilla ja jatkuvatoiminen EC rauta-anodilla. Tämän lisäksi testauksen yhteydessä vedestä mitataan sen sähkönjohtavuus ja pH. Mikäli testattavan veden sähkönjohtavuus on liian matala, tehdään myös EC-tutkimusosio, jossa selvitetään suolalisäyksen (NaCl) tarve ja vaikutus prosessiin sekä sen kustannustehokkuuteen.

  EC-käsitellystä vedestä lähetetään näytteet analysoitavaksi akkreditoituun laboratorioon. Näytteistä analysoidaan: pH, sähkönjohtavuus, Al tai Fe (käytetystä anodimetallista riippuen), COD, TOC ja kiintoaines. Näiden lisäksi asiakas voi valita seuraavien joukosta kaksi vapaavalintaista mittausparametria: sameus, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, jokin metalli/muu alkuaine. Useamman parametrin valitsemisen lisäkustannukset ovat 50 € / parametri. Laboratorioanalyysien jälkeen kokoamme testauksen aikana otetut kuvat ja saadut analyysitulokset tiiviiksi raportiksi (sisältää myös EC-käsittelyn kustannusarvion sekä panos- että jatkuvatoimiselle prosessille), joka toimitetaan asiakkaalle sähköisesti.

  Kartoitustutkimuksen toimitusaika on 1 – 2 kk riippuen laboratoriossa tehtävistä analyyseistä ja sen hinta on 5600 €. Asiakkaan niin halutessa voidaan tämä palvelu korvata ns. Modifioidulla NBTec Kartoitustutkimuksella, jonka sisällöstä ja hinnasta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

  Huolto- ja kunnossapitopalvelut

  Tarjoamme asiakkaillemme huoltopalveluja, jotta he voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, ja laitteistojemme toimivuus ja ylläpito jää meidän hoidettavaksemme. Huolto- ja kunnossapitosopimuksen hinta riippuu käsiteltävän veden kuutiomääristä. Tarjoamme asiakkaillemme kiinteää kuukausi- tai vuosimaksullista hintaa riippuen käsiteltävän veden sisältämistä epäpuhtauksista ja tavoitellusta puhdistustehosta. Nämä tiedot saadaan NBTec Kartoitustutkimuksesta.

  Muut tutkimus- ja asiakasprojektit

  Tähän kategoriaan kuuluu kaikki muu asiakkaan tilaama tutkimus- ja projektityöskentely vesien ja jätevesien käsittelyyn liittyen, mm. EC-menetelmään liittyvä konsultointi- ja koulutus, EC-laitteistojen suunnittelu sekä erilaiset näytteenotto- ja analyysipalvelut. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita muuhun ympäristöalaan, erityisesti teollisten sivutuotteiden ja jätemateriaalien (mm. biomassat, biotuhkat, kuitusavi, mädätyslietteet jne.) hyödyntämiseen liittyen.