Tuotteet

NBTec B -laitteistosarja

NBTec B -laitteistosarja tarkoittaa panosprosessilla toimivia laitteita, jotka soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa vedenkäsittelytarve on pientä, esimerkiksi haja-asutusalueille, maatiloille ja pienille pesuvesimäärille. Laitteistojen huoltoväli riippuu käsiteltävistä vesimääristä, mutta se on pyritty mitoittamaan useiden kuukausien mittaiseksi. Laitteistojen käytöstä on tehty yksinkertaista, turvallista ja edullista.

NBTec B - vakiolaitteistot

 • B/100
 • B/1000
 • B/3500
 • B/10000

(Viimeinen luku on laitteiston tilavuus litroina)

Lisäominaisuudet

 • Etävalvonta
 • Automatiikka
 • Jatkuvatoimivuus
 • Erilaiset mittarit (pH, johtokyky, virtaus, jne.)

NBTec C -laitteistosarja

NBTec C -laitteistosarjan tuotteet ovat jatkuvatoimisia ja automatisoituja vedenkäsittelylaitteistoja. Laitteistojen toteutus perustuu NBTec Oy:n patentoimaan (patentti jätetty) laitteistoratkaisuun, jonka avulla jatkuvatoimisen EC-laitteiston kokoa on pystytty pienentämään, ja samalla parantamaan vedenkäsittelytehon säädettävyyttä markkinoilla oleviin EC-laitteistoihin verrattuna. NBTec C -laitteistosarja on tarkoitettu suurille vesimäärille kuten esimerkiksi humuspitoisten pintavesien, öljyisten vesien sekä kaivos- ja prosessiteollisuuden vesien ja jätevesien käsittelyyn.

Laitteistojen huoltoväli on muutamasta viikosta kuukausiin riippuen käsiteltävän veden laadusta ja halutusta käsittelytehosta. Laitteistoja on mahdollista yhdistää myös rinnakkain toimiviksi käsittelykapasiteetin nostamiseksi ja vedenkäsittelytoiminnan varmistamiseksi. Laitteistojen käytöstä on tehty yksinkertaista, turvallista ja edullista.

NBTec C - vakiolaitteistot

 • C/1
 • C/10
 • C/30
 • C/100
 • C/300

Viimeinen luku on laitteiston maksimaalinen teoreettinen puhdistusteho, yksikkönä kuutiometriä tunnissa (m3/h).

Vakio-ominaisuudet

 • Automaattisuus
 • Jatkuvatoimivuus
 • Virtausmittari
 • Vetymittari

Lisäominaisuudet

 • Etävalvonta
 • Erilaiset mittarit (pH, johtokyky, jne.)

Yritys toimittaa tilauksesta myös erikoiskokoisia ja -mallisia NBTec B- ja NBTec C -sarjojen laitteistoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tuotteen vahvuudet

Asiakkaan edut

 • Paljon tutkittu tekniikka, toimintavarmuus

 • Oma patentti (hakemus jätetty)

 • Pieni koko verrattuna käsittelytehoon

 • Laaja toiminnallinen pH-alue, joten yleensä pH:n säätämistä ei tarvita

 • Kemikaalilisäyksiä ei tarvita (ei sekundääristä saastuttamista)

 • Yksinkertaisuus, vähän liikkuvia osia

 • Pieni energiankulutus (uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen mahdollista)

 • Toimii sekä kylmille (alle 5 °C) ja lämpimille (yli 50 °C) vesille
 • Edullinen vesien/jätevesien käsittely

 • Ympäristöystävällisyys

 • Asiakkaat voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa

 • Modulaarisuus ja skaalautuvuus

 • Liikuteltavat laitteistot

 • Mahdollisuus toimintaan erillään sähkö- ja viemäriverkostosta, esimerkiksi saaristoissa ja haja-asutusalueilla sijaitsevilla asunnoilla ja muissa kiinteistöissä
 • Palvelut

  Yrityksen liiketoimintaan kuuluu oleellisesti myös palveluliiketoiminta, johon kuuluvat seuraavat palvelut:

  NBTec Pikatesti

  Asiakas lähettää omalla kustannuksellaan NBTec Oy:lle yhden n. 10 -litraisen vesinäytteen, jonka käsittelyyn EC-menetelmän soveltuvuutta testataan laboratoriolaitteella. Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse kuvat vedestä ennen ja jälkeen EC-käsittelyn. Testaus on ILMAINEN maksimissaan yhdelle vesinäytteelle asiakasta kohden. Ensimmäisen veden jälkeen testaaminen maksaa 250 € tutkittavaa vesinäytettä kohden.

  NBTec Kartoitustutkimus

  Asiakas lähettää omalla kustannuksellaan NBTec Oy:lle n. 200 litraa testattavaa vettä. Vesi testataan laboratoriomittakaavan panos- ja jatkuvatoimisilla laitteistoilla. EC-testejä tehdään kullekin vedelle vähintään 4 erilaista: panosprosessi-EC alumiinianodilla, panosprosessi-EC rauta-anodilla, jatkuvatoiminen EC alumiinianodilla ja jatkuvatoiminen EC rauta-anodilla. Tämän lisäksi testauksen yhteydessä vedestä mitataan aina sen sähkönjohtavuus ja pH.

  Puhdistetusta vedestä lähetetään näytteet analysoitavaksi akkreditoituun laboratorioon. Näytteistä analysoidaan aina: pH, sähkönjohtavuus, Al tai Fe (käytetystä anodimetallista riippuen), COD, TOC ja kiintoaines. Näiden lisäksi asiakas voi valita seuraavien joukosta kaksi vapaavalintaista mittausparametria: sameus, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, jokin metalli/muu alkuaine. Useamman parametrin valitsemisen lisäkustannukset ovat 50 € / parametri. Laboratorioanalyysien jälkeen kokoamme testauksen aikana otetut kuvat ja saadut analyysitulokset tiiviiksi raportiksi, joka toimitetaan asiakkaalle sähköisesti.

  Kartoitustutkimuksen toimitusaika on 1 – 2 kk riippuen laboratoriossa tehtävistä analyyseistä ja sen hinta on 7600 €. Mikäli EC-menetelmän todetaan jossain vaiheessa testausta olevan sopimaton asiakkaan toimittaman veden käsittelyyn, emme veloita asiakasta hänen ensimmäisestä testauksesta ollenkaan. Useampien vesien testauksesta veloitamme palvelun täyden hinnan.

  Huolto- ja kunnossapitopalvelut

  Tarjoamme asiakkaillemme huoltopalveluja, jotta he voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, ja laitteistojemme toimivuus ja ylläpito jää meidän hoidettavaksemme. Huolto- ja kunnossapitosopimuksen hinta riippuu käsiteltävän veden kuutiomääristä. Tarjoamme asiakkaillemme kiinteää vuosimaksullista hintaa riippuen käsiteltävän veden sisältämistä epäpuhtauksista ja tavoitellusta puhdistustehosta. Nämä tiedot saadaan NBTec Kartoitustutkimuksesta.

  Muut tutkimus- ja asiakasprojektit

  Tähän kategoriaan kuuluu kaikki muu asiakkaan tilaama tutkimus- ja projektityöskentely vesien ja jätevesien käsittelyyn liittyen, mm. EC-menetelmään liittyvä konsultointi- ja koulutus, EC-laitteistojen suunnittelu sekä erilaiset näytteenotto- ja analyysipalvelut.