Elektrokoagulaatio

Yrityksen käyttämä teknologia perustuu elektrokoagulaatioon (EC), jossa yhdistyvät kemiallinen koagulaatio ja sähkökemia. Toisin kuin EC:ssä, perinteisessä elektrolyysissä elektrodit ovat liukenemattomia ja katodilla tapahtuu metalli-ionien pelkistyminen metalleiksi. Elektrokoagulaatiossa erityyppiset veden/jäteveden sisältämät epäpuhtaudet saadaan erotettua siitä asettamalla metalliset anodi- ja katodikappaleet (tyypillisesti alumiinia, rautaa tai ruostumatonta terästä) lähelle toisiaan liuostilavuudessa, minkä jälkeen niihin johdetaan sähkövirtaa. Tällöin anodimetallia liukenee veteen, mikä saa aikaan veden sisältämien haitta-aineiden saostumisen ja ns. flokin (suurempien haitta-ainekertymien eli sakan) muodostumisen.

Samanaikaisesti anodireaktion kanssa vesimolekyylit (H20) hajoavat katodilla sähkökemiallisesti hydroksidi-ioneiksi (OH-) ja mikroskooppisiksi vetykupliksi (H2). Nämä vetykuplat kiinnittyvät muodostuneeseen flokkiin ja saavat sen nousemaan mukanaan veden pintaan, mistä se voidaan helposti poistaa mekaanisesti tai muulla tavoin. Joskus muodostuva EC-sakka on niin raskasta, että se laskeutuu laitteiston pohjalle, mistä se on myös helposti poistettavissa. EC myös neutraloi käsitellyn veden/jäteveden pH-arvoa OH--ionien muodostumisen johdosta. Lopulta EC-käsittelyn tuloksena saadaan selkeästi puhdistunutta/kirkastunutta vettä.