Yritys

NBTec Oy on Oulussa vuonna 2015 Ville Kuokkasen tekemän väitöstyön pohjalta perustettu yritys. Yrityksen päätoimialana on veden ja jäteveden käsittelylaitteiden suunnittelu, valmistaminen ja myyminen. Kaikki nykyiset tuotteemme perustuvat elektrokoagulaatioon (EC) ja lisäksi tarjoamme EC-konsultointi- ja asiantuntijapalveluita erityisesti ympäristöalalla sekä teollisuuden sivutuotteiden ja jätemateriaalien hyödyntämisessä.

Yrityksen tarkoituksena on tuottaa eko-, kustannus- ja materiaalitehokkaita veden ja jäteveden käsittelylaitteistoja mm. teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin.

Elektrokoagulaatio

Yrityksen käyttämä teknologia perustuu elektrokoagulaatiomenetelmään (EC). Lyhyesti sanottuna epäpuhtauksia sisältävään veteen liuotetaan metallia (alumiini tai rauta) anodilta. Samanaikaisesti katodilla muodostuu vetykuplia ja hydroksidi-ioneja. Metalli ja vetykuplitus saavat aikaan haitta-aineiden poistumisen vedestä sakkana.

Tuotteet

Yritys on julkaissut kaksi tuotesarjaa, jotka pyrkivät kattamaan laajan variaation käyttötapauksia:

NBTec B

Panosprosessilla toimivat laitteet.

NBTec C

Jatkuvatoimiset automatisoidut vesienkäsittelylaitteistot.

Palvelut

Yrityksen palveluihin kuuluvat erilaiset pääasiassa veden ja jäteveden käsittelyyn liittyvät konsultaatio- ja tutkimuspalvelut. Näitä ovat esimerkiksi:

Erilaiset analyysit

Näytteenotto

EC-käsittelyn esitestaaminen laboratoriolaitteistoilla

EC-laitteistojen huoltopalveluja asiakkaille

EC-laitteistojen suunnitteluun liittyvä konsultaatio

Muut ympäristöalan asiantuntijapalvelut

Yhteistyökumppanit

Centre for Environment and Energy (CEE)

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Oulu Mining School (OMS)

Oulun yliopisto

Uutiset

Joulukuu 2017

Ensimmäinen jatkuvatoiminen EC-laitteisto toimitettu/testattu

NBTec Oy on toimittanut ja testannut ensimmäisen jatkuva-toimisen EC-laitteiston (käsittely-kapasiteetti n. 0,5 – 1,0 m3/h) asiakkaalle (Oulu Mining School, OMS). Parhaillaan NBTec ja OMS neuvottelevat jatkohankkeistuk-sista laitteiston käyttöön liittyen.

Marraskuu 2017

Toinen pilot-projekti (jatkuva-toiminen EC-laite) valmis

Toinen asiakkaan luona tehty tutkimusprojekti päättyi ja tut-kimusraportti kehityshankkeesta luovutettiin asiakkaille. Hank-keessa käytettiin NBTec:n jat-kuvatoimista konttikokoluokan pilot-EC-laitteistoa kenttäolosuh-teissa (turvesuo).

Lokakuu 2016

NBTec osallistui Kasvu Open -loppukilpailuun Jyväskylässä

NBTec osallistui Kasvu Open -kilpailun finaaliin Jyväskylässä. Lisätietoja aiheesta osoitteesta: http://www.kasvuopen.fi.

Marraskuu 2015

Ensimmäinen pilot-projekti (panos-EC-laite) valmis

Ensimmäinen asiakkaan luona tehty tutkimusprojekti päättyi ja tutkimusraportti projektista luo-vutettiin asiakkaille. Tuote oli NBTecin asiakkaalle myymä pa-nosprosessiin perustuva EC-laitteisto (tilavuus 1,7 m3) ja kokeet suoritettiin kenttäolo-suhteissa (turvesuo).

YhteystiedotPostiosoite: Vesipääskyntie 3 (90540 Oulu)

info (at) nbtec.fi
Y-tunnus: 2695574-5

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi ( at ) nbtec.fi

Tutkimusjohtaja
Toivo Kuokkanen

GSM: +358 40 827 3182

Tekninen johtaja
Veli-Pekka Metsävainio

GSM: +358 50 566 9499